De coronapandemie raast over de wereld. In december 2019 is die in Wuhan, China begonnen. In februari 2020 is corona in Europa gearriveerd en begin april is de VS zwaar getroffen…

Elke rechtspersoon, zoals een BV of een NV, is wettelijk verplicht de jaarrekening op te maken en te deponeren bij het Handelsregister, dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel.

Na meer dan 20 jaar achtereen 3 dagen in de week, 40 weken per jaar, en 25 mensen per sessie, hebben wij bij PROFEDA inmiddels 2400 trainingen gegeven aan circa 60.000 deelnemers…

Activa behoren tot de basiselementen van de jaarrekening. Andere basiselementen zijn vreemd vermogen en eigen vermogen van de balans en baten en lasten van de winst-en-verliesrekening…

Clean Accounting | Bespaar tijd en geld en word een clean accounting held!

Unilever ontkomt ternauwernood aan KraftHeinz en AkzoNobel wordt misschien overgenomen door PPG…

Nederlandse financiële professionals worden in hun opleiding geconfronteerd met waardering volgens actuele waarde, ook wel bekend als de vervangingswaardetheorie.

International Accounting Standard 1 (IAS 1): Presentation of Financial Statements, bepaalt voor beursgenoteerde ondernemingen de inhoud van de geconsolideerde jaarrekening.

De directie van PROFEDA B.V. is een samenwerkingsverband aangegaan met Excellent Initiatives B.V.

Deze blog gaat over externe verslaggeving van ondernemingen. Het centrale punt van externe verslaggeving is de jaarrekening.